Informace pro rodiče

Zahájení školního roku 01.09.2020

1. pololetí 01.09.2020 – 31.01.2021

2. pololetí 01.02.2021 – 30.06.2021

Podzimní prázdniny 29.10.2020 a 30.10.2020

Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 03.01.2021

Ředitelské dny 21.12. a 22.12.2020

Pololetní prázdniny 29.01.2021

Jarní prázdniny 22.02.2021 – 28.02.2021

Velikonoční prázdniny 01.04.2021

Hlavní prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021


Příchod a odchod žáka:

  • Budova školy se otevírá v 7:40 ( resp. 7:25 - pokud je třídnická hodina), zavírá se v 7:55 ( resp. 7:30)

  • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

  • po vyučování bez oběda - lísteček s informací bez oběda - děti přichází se mnou do šatny ihned po vyučování

  • po vyučování s obědem - lísteček s informací s obědem - děti nejdou do družiny a půjdou na oběd se mnou, přicházíme zpět do šatny. Vyzvedávejte tedy děti přibližně 20 - 30 min. po skončení vyučování.

  • děti, které zůstávají v družině, můžete vyzvedávat od 13:30 - 14:00, následně od 15:00


Omlouvání žáka:

  • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms třídní učitelce. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky.

  • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 - 3 dny, žádost se předkládáídní učitelce

  • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy ZDE.